PÜSILILLEDE juurikad ja taimed

PÜSILILLEDE   juurikad ja taimed
Kauba ettetellimisel ei pea kohe tasuma. Arve-tellimuse kinnitus saadetakse automaatselt peale tellimist Teie meilile. Selle alusel ei pea tasuma, aga võib. Kui kaup kokku pandud, saadame arve uuesti. Kui olete teinud mitu tellimust, arvestatakse need kokku, ühe saatekuluga.